SIGNAL IDUNA – Grupa Otwarta 65+

Szukasz programu ubezpieczeniowego zabezpieczającego Twoje życie i zdrowie na jesień życia?

Do programu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 69 roku życia.

Korzyści:

  • Składka w zależności od wybranego wariantu od 55 zł.
  • Akceptacja historii ubezpieczeniowej poprzedniego ubezpieczyciela.
  • Możliwość przerwy w ciągłości ubezpieczenia do 31 dni z gwarancją braku karencji na nowej polisie.
  • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową partnera życiowego.
  • Możliwość dożywotniej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej.
  • Assistance obejmujący również wystąpienie choroby u Ubezpieczonego.

OWU

materiał marketingowy