Poznaj nas

Misja

Jesteśmy agentem ubezpieczeniowym. Od ponad 25 lat naszą misją jest budowanie poczucia bezpieczeństwa naszych klientów i ich najbliższych na każdym etapie życia. Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeń w kraju co pozwala nam proponować klientom bardzo obszerny pakiet ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.

Niniejsza prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie niniejszej prezentacji w całości bądź w części w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody GSU Spółka Akcyjna.

Historia

GSU Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Gliwickiej Spółki Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. powołanej w 1994 roku w celu wszechstronnej obsługi ubezpieczeń majątkowo-osobowych przy siedmiu kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej.  

Na przestrzeni lat rozwijaliśmy się wraz z Polską. Zmiany legislacyjne i restrukturyzacja górnictwa postawiły przed nami nowe wyzwania. Powstanie Kompani Węglowej S.A. rozpoczęło proces scalania podmiotów ubezpieczeniowych rynku górniczego na obszarze Śląska i utworzenie kolejnych oddziałów. Spółka zmieniła nazwę na Górnośląską Spółkę Ubezpieczeniową. 

W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Uzyskana w ten sposób nowa baza klientów pozwoliła nam na ekspansję poza branżę górniczą oraz rozszerzenie terytorialne działalności. 

W 2012 roku na bazie Nadwiślańskiej Agencji Ubezpieczeniowej stworzyliśmy GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., a w 2013 roku Fundację Wsparcia Profilaktyki Medycznej. Główny cel Fundacji stanowi ochrona i promocja zdrowia poprzez finansowanie i refundowanie świadczeń i badań medycznych.  

Struktura własnościowa

Właścicielem 100% udziałów GSU Spółka Akcyjna jest spółka Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. GSU S.A. posiada spółkę zależną GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., która została utworzona w celu kompleksowej obsługi ubezpieczeń podmiotów branży górniczej

Ludzie

Zatrudniamy ponad 160 pracowników etatowych. Wiemy, że jakość naszej firmy zależy od kadry pracowniczej i to na wszystkich jej płaszczyznach. Wzrastamy nie tylko dzięki ludziom, ale przede wszystkim dla nich. Zapewniamy naszym pracownikom niezbędne narzędzia rozwoju poprzez szereg szkoleń podnoszących poziom wiedzy i kompetencji. 

Skupiamy wokół siebie osoby, które oprócz kwalifikacji, wiedzy i pasji posiadają zdolność pociągania za sobą innych, stając się dla nich inspiracją do dalszego rozwoju

Wiarygodność i uznanie

Lata praktyki pokazały, że rzetelna praca przynosi najlepsze efekty i szybko procentuje. Udowadniamy to naszym partnerom od lat będąc dla nich gwarancją solidności.