GSU Pomoc

GSU Spółka Akcyjna z dniem 1 stycznia 2023 roku przejęła spółkę zależną GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych.  Tym samym stała się ona nowym Organizatorem programu lojalnościowego Górniczy Klub Ubezpieczonych (GKU). W związku ze zmianami organizacyjnymi zapadła decyzja o stopniowym wygaszaniu działalności GKU.

Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych – tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku jest dostępny tutaj.

Działalność związana z obsługą członków GKU prowadzona jest przez Biura Obsługi Klubu.

W ramach spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. powstała poradnia GSU Zdrowie w Rudzie Śląskiej, która zakończyła działalność wraz z końcem 2023 roku. Komunikat dla pacjentów poradni dostępny tutaj 

W ramach działalności przejętej spółki GSU Pomoc Górniczy Klub ubezpieczonych S.A. zrealizowane zostały następujące projekty z finansowym wsparciem w ramch Funduszy Europejskich:

Okres realizacji: 1.02.2020 – 31.12.2022
Wartość projektu: 996 760,50 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania: 877 149,24 PLN
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest świadczenie usług rehabilitacji dla 560 osób z dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 29.11.2021
Wartość projektu: 460 937,06 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania: 428 671,46 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 391 796,00 PLN
Krótki opis projektu: projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formule ambulatoryjnej i środowiskowej. Jest skierowany do 60 os. z niewydolnością serca zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych oraz 15 opiekunów faktycznych. Uczestnicy projektu mieszkają, uczą się lub pracują na terenie woj. śląskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej i ambulatoryjnej. 

Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2021
Wartość projektu: 2 088 000,00 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania:  1 941 840,00 PLN
Krótki opis projektu: projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formie opieki środowiskowej w warunkach pozaszpitalnych dla 120 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych oraz ich 40 opiekunów zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach lub Bytomiu. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej. 

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.07.2019 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 625 835,48 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 3.09.2020
Wartość projektu: 1 890 288,00 PLN
Kwota maksymalnego dofinansowania: 1 757 967,84 PLN
Krótki opis projektu: projekt polega na kompleksowym świadczeniu usług zdrowotnych w formie opieki środowiskowej w warunkach poazszpitalnych dla 120 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o statusie osób niesamodzielnych powyżej 65 roku życia oraz 40 opiekunów zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. śląskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych w formie środowiskowej.