Warta Ekstrabiznes Plus

Program ubezpieczeniowy zapewniający kompleksową ochronę życia i zdrowia.

Oferując ten produkt proponujemy:

  • Stałą składkę niezależną od wieku klienta
  • Bardzo zróżnicowany zakres ubezpieczenia
  • Możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera życiowego
  • Warta Opieka – pakiet usług assistance
  • Akceptację historii ubezpieczeniowej poprzedniego ubezpieczyciela
Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych Oddziałów GSU, a otrzymasz szczegółowe informacje.
 
 

materiał marketingowy