Warta Rodzina

Program ubezpieczeniowy zapewniający kompleksową ochronę życia i zdrowia. Przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 66 roku życia, pragnących zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych, także dla osób posiadających znaczne zobowiązania finansowe.

Korzyści

  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • akceptacja historii ubezpieczeniowej poprzedniego ubezpieczyciela
  • atrakcyjny zakres ubezpieczenia dla osób powyżej 55 roku życia (świadczenie z tytułu urodzenia się wnuka).
  • zróżnicowane sumy ubezpieczenia
  • stała składka niezależna od wieku ubezpieczonego
  • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
  • wysokie świadczenia
  • składka już od 49 zł miesięcznie

Wsparcie przy zgłaszaniu szkody:

  • w każdym Oddziale GSU
  • poprzez stroną internetową www.warta.pl

Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych Oddziałów GSU, a otrzymasz szczegółowe informacje.

OWU