Komunikacja

OC

Ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zapewnia pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia oraz utratą zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, do których doszło w skutek wypadku z Twojej winy. Sładka podstawowa ubezpieczenia OC jest określona przez towarzystwo ubezpieczeniowe i zależy od wielu czynników.

AC

O ile ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym, to w żadnym wypadku nie stanowi zabezpieczenia twojego samochodu. W związku z tym warto wykupić dobrowolną polisę autocasco, jako gwarancję ochrony samochodu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Przy wyborze polisy należy kierować się przede wszystkim zakresem ochrony, nie ceną, ponieważ niska składka często wynika z ograniczenia zakresu ubezpieczenia.

Assistance

Wykupiona polisa assistance gwarantuje pomoc techniczną i medyczną po wypadku, awarii, kradzieży, nagłej chorobie kierowcy lub jednego z pasażerów. Dzięki wykupionej polisie assistance możesz liczyć na szybką pomoc techniczną, pokrycie kosztów zakwaterowania podczas naprawy samochodu, transportu chorych lub ciała w przypadku śmierci.Ubezpieczenie najczęściej sprzedawane jest jako dodatek do ubezpieczenia AC.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe podczas wypadku drogowego. Daje pewność wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy kierowca lub którykolwiek z pasażerów dozna uszczerbku na zdrowiu lub zginie wskutek wypadku drogowego.

Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych Oddziałów GSU, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę ubezpieczeniową.