Pełnomocnictwa agencyjne

Informacja o GSU S.A. jako dystrybutorze ubezpieczeń

Uniqa Życie

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041216, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 496.772.608,00 zł, wpłacony w całości, NIP 521-10-36-859, REGON 010340277

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości 35.402.785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405 reprezentowana przez oddział Europ Assistance Irish Branch, z siedzibą w Dublinie, 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1 Irlandia, zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089

PEŁNOMOCNICTWO

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812 o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości, NIP 585-000-16-90

PEŁNOMOCNICTWO
PEŁNOMOCNICTWO MTU

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1. Numer KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 585-12-45-589, REGON 191286904. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64.000.000 zł.

PEŁNOMOCNICTWO

Generali Życie T.U.S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952. REGON 012951074, NIP: 521-28-87-341; Kapitał zakładowy: 63.500.000 PLN w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

PEŁNOMOCNICTWO

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Rondo I. Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, REGON 010001345 Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Rondo I. Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56, REGON 010572705 Wysokość kapitału zakładowego: 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, rondo I. Daszyńskiego 1, wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016432, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 521-04-20-047, kapitał zakładowy 187938580 zł, opłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO
PEŁNOMOCNICTWO ZAŁĄCZNIK

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta Życie Rodzina

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta Życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

CESJE

Wiener

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 110 382 876 zł w całości opłacony, wpisany doRejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000033882 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, REGON 010594552, NIP 5240302393.

PEŁNOMOCNICTWO

SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 28 240 000,00 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000041619 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy, REGON 192566600, NIP 5832756024.

PEŁNOMOCNICTWO