Pełnomocnictwa agencyjne

Informacja o GSU S.A. jako dystrybutorze ubezpieczeń

Uniqa Życie

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041216, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 496.772.608,00 zł, wpłacony w całości, NIP 521-10-36-859, REGON 010340277

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka akcyjna prawa francuskiego, o kapitale zakładowym w wysokości 35.402.785 Euro, działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z siedzibą w Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405 reprezentowana przez oddział Europ Assistance Irish Branch, z siedzibą w Dublinie, 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1 Irlandia, zarejestrowany w Urzędzie Rejestrowym pod nr 907 089

PEŁNOMOCNICTWO

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopopcie, ul. Hestii 1, 81-731 Spopt, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy GGdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812 o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości, NIP 585-000-16-90

PEŁNOMOCNICTWO

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1. Numer KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 585-12-45-589, REGON 191286904. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64.000.000 zł.

PEŁNOMOCNICTWO

Generali Życie T.U.S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952. REGON 012951074, NIP: 521-28-87-341; Kapitał zakładowy: 63.500.000 PLN w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

PEŁNOMOCNICTWO

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, REGON 010001345 Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56, REGON 010572705 Wysokość kapitału zakładowego: 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016432, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 521-04-20-047, kapitał zakładowy 187938580 zł, opłacony w całości.

PEŁNOMOCNICTWO

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta Życie Rodzina

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

PEŁNOMOCNICTWO

Warta Życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 311 592 900 zł w całości opłacony, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00000023648 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, Regon 012350200, NIP 113-15-36-859.

CESJE

Wiener

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 110 382 876 zł w całości opłacony, wpisany doRejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000033882 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, REGON 010594552, NIP 5240302393.

PEŁNOMOCNICTWO