PZU GSU 2021

Program ubezpieczeniowy o bardzo szerokim zakresie ubezpieczenia dla osób od 18 do 69 roku życia, które pragną zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych.

Korzyści:

  • szeroki zakres ubezpieczenia m.in. leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne, ciężkie choroby w tym również małżonka, operacje chirurgiczne,
  • brak badań medycznych oraz ankiety zdrowotnej i zawodowej,
  • w przypadku wypadku na drodze oraz/lub wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego usługi medyczne tj. konsultacje lekarskie z specjalistami, badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne,
  • duża pomoc finansowa w przypadku wystąpienia poważnego uszczerbku na zdrowiu np. utrata palca, dłoni, itp.,
  • szybka wypłata świadczenia po zdarzeniu losowym,
  • gwarancja indywidualnej i dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia,
  • składka już od 42,26 złotych miesięcznie.

Wsparcie przy zgłaszaniu szkody:

  • w każdym Oddziale GSU
  • w każdej jednostce PZU Życie
  • poprzez stroną internetową pzu.pl

Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych Oddziałów GSU, a otrzymasz szczegółowe informacje.

OWU

materiał marketingowy