Szczęśliwe dziecko

Program skierowany dla rodziców, którzy pragną zapewnić ochronę ubezpieczeniową swoim dzieciom. Zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu lub ciężkiego zachorowania dziecka. Ponadto, gwarantuje dostęp do wizyt lekarskich, rehabilitacji i innych świadczeń.

Korzyści

  • jedna niska składka bez względu na liczbę dzieci
  • ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego do ukończenia 25 roku życia
  • wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego
  • dostęp do konsultacji medycznych i świadczeń opiekuńczych.

Wsparcie przy zgłaszaniu szkody:

  • w każdym Oddziale GSU
  • za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu 22 575 92 83
  • poprzez stroną internetową www.axa.pl

OWU