Ogłoszenia i dokumenty

Archiwum

Wprowadzono 9.12.2022 roku 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2023 roku zmianie ulega Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych. Nowy regulamin do pobrania plik pdf

Wprowadzono dnia 20.09.2022 roku 
Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek
Uchwała 02/09/2022 Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca) oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana)

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wypowiedzeniem Umowy Generalnej, dnia 28 lutego 2022 roku kończy się program EUROP ASSISTANCE „NNW GSU Pomoc Assistance”. Zachęcamy wszystkich Ubezpieczonych do przejścia na program EUROP ASSISTANCE MAXI Ochrona i MAXI Ochrona VIP zawierający szerszy zakres oferowanych świadczeń.
W tym celu prosimy o kontakt z Biurami GSU SA.

Wprowadzono: 26.10.2020 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z rozwiązaniem umowy o współpracy pomiędzy PZU Życie, a CDT Medicus, od dnia 1 listopada 2020 realizację świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanej przez Państwa umowy Opieka Medyczna dla Klientów korzystających z tej placówki, przejmie świadczeniodawca – PZU Zdrowie.
Dzięki tej zmianie liczba placówek medycznych do Państwa dyspozycji zwiększy się do około 2200 zlokalizowanych na terenie całego kraju. Placówka CDT Medicus również znajduje się w sieci PZU Zdrowie.
Aktualna lista placówek dedykowanych do realizacji świadczeń dostępna jest na stronie internetowej: pzu.pl
W celu rezerwacji terminu wizyty, jak również realizacji świadczeń medycznych wynikających z posiadanego zakresu ubezpieczenia, proszę o kontakt z całodobową infolinią opieki medycznej, pod numerem telefonu: 801 405 905 lub 22 505 15 48. Umówienie wizyty jest również możliwe poprzez portal mojePZU i aplikację mobilną PZU. Wszelkie szczegóły dostępna są dla Państwa na stronie internetowej: pzu.pl
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Grzegorz Truchel
Dyrektor Biura Zarządzania Usługami Medycznymi PZU Życie SA

Wprowadzono: 25.08.2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem współpracy pomiędzy PZU Życie a LUX MED Sp. z o.o. informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. świadczenia medyczne będą Państwo realizować w ramach sieci placówek PZU Zdrowie.
Dzięki tej zmianie, liczba dostępnych dla Państwa placówek medycznych wzrośnie do ponad 2000 podmiotów na terenie całego kraju.
Aktualna lista placówek dedykowanych do realizacji świadczeń dostępna jest na stronie internetowej: pzu.pl
W celu rezerwacji terminu wizyty, jak również realizacji świadczeń medycznych wynikających z posiadanego zakresu ubezpieczenia, prosimy o kontakt z całodobową Infolinią Opieki Medycznej, pod numerem telefonu: 801 405 905 lub 22 505 15 48. Umówienie wizyty jest również możliwe poprzez portal mojePZU, aplikację mobliną PZU i internetowy formularz umówienia wizyty. Wszelkie szczegóły dostępne są dla Państwa na stronie internetowej: pzu.pl
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Grzegorz Truchel
Dyrektor Biura Zarządzania Usługami Medycznymi PZU Życie SA

Wprowadzono: 05.09.2019 r.
Komunikat Zarządu GSU S.A. – spółki realizującej czynności agenta ubezpieczeniowego na rzecz Członków Górniczego Klubu Ubezpieczonych zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
W dniu 5 września 2019 roku pomiędzy Polską Grupą Górniczą SA a GSU SA zostało podpisane porozumienie w zakresie nowych zasad współpracy pomiędzy spółkami w obszarze grupowych ubezpieczeń na życie PZU Życie SA.
Porozumienie jest konsekwencją zaoferowania przez PZU Życie SA pracownikom Polskiej Grupy Górniczej SA oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom nowego programu ubezpieczeń na życie i zdrowie GÓRNIK 2019. GSU SA nie zostało dystrybutorem nowego programu, co oznacza że pracownicy GSU SA, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, nie mogą udzielać informacji o warunkach tego programu i nie mogą przyjmować deklaracji przystąpienia do tego programu, a w przyszłości przyjmować zgłoszeń wniosków o wypłaty świadczeń z ubezpieczeń objętych nowym programem GÓRNIK 2019.
W oparciu o przywołane powyżej porozumienie pragniemy zapewnić, że wszystkie pozostałe ubezpieczenia grupowe pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA, poza nowym programem GÓRNIK 2019, są nadal oferowane i obsługiwane w pełnym zakresie i na dotychczasowych zasadach przez Oddziały GSU SA w niezmienionych lokalizacjach.
Zapewniamy jednocześnie, że wszelkie czynności związane z dotychczasowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie, wprowadzonym za pośrednictwem GSU SA w 2013 roku, w tym w zakresie pomocy w zgłaszaniu wniosków o wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych za zdarzenia zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej w ramach dotychczasowego ubezpieczenia, wykonywane są nadal przez Oddziały GSU SA.

Wprowadzono: 31.10.2017 r.
W dniu 31 października 2017 roku podpisano aneksy do umów generalnych ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne nr: 168155, 168158, 168159, 168160, 168161, 168162, wprowadzające zmiany na korzyść ubezpieczonych.
Zniesione zostało wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności za hospitalizację z powodu rehabilitacji, a także wprowadzono zniesienie karencji w okresie od 1.11.2017 r. do 31.01.2018 r., dla osób przystępujących do ubezpieczenia PZU NNW Grupowe Szpitalne, zatrudnionych w następujących oddziałach PGG Sp. z o.o.: KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła.

Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2022 roku


Regulamin obowiązujący do 24 maja 2018 roku


Regulamin obowiązujący do 7 maja 2017 roku


Regulamin obowiązujący do 30 czerwca 2016 roku 


Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2015 roku