Grupa Otwarta Generali 4

Szukasz programu ubezpieczeniowego zabezpieczającego życie i zdrowie, zarówno Twoje, jak i Twoich najbliższych? Ważny dla Ciebie jest szeroki zakres świadczeń i wysokie sumy ubezpieczenia za relatywnie niską składkę?

Do programu mogą przystąpić osoby od 18 do 67 roku życia.

Korzyści:

  • Bardzo wysokie świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego – nawet do 65.000 zł
  • Szeroki katalog poważnych zachorowań – 45 chorób
  • Odpowiedzialność za pobyt w szpitalu z powodu choroby już od pierwszego dnia
  • Świadczenia pomocy medycznej oraz assistance, również za granicą (wybrane świadczenia)
  • Możliwość przerwy w ciągłości ubezpieczenia do 31 dni z gwarancją braku karencji na nowej polisie
  • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową partnera życiowego
  • Składka już od 46 zł miesięcznie
 

materiał marketingowy