O GSU Pomoc

Powołana w 2012 roku spółka zależna GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z dniem 1 stycznia 2023 roku została przejęta przez GSU Spółka Akcyjna. Tym samym GSU S.A. stała się nowym Organizatorem programu lojalnościowego Górniczy Klub Ubezpieczonych. 

Regulamin Górniczego Klubu Ubezpieczonych – tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku dostępny tutaj