Historia

Grupę GSU Spółka Akcyjna tworzą dwa podmioty: GSU SA oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA. Razem wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Holding KW Sp. z o.o.

GSU SA powstała w wyniku przekształcenia Gliwickiej Spółki Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. powołanej w 1994 roku w celu wszechstronnej obsługi ubezpieczeń majątkowo-osobowych pracowników Gliwickiej Spółki Węglowej SA.

Podobnie jak cały kraj rozwijaliśmy się na przestrzeni kolejnych lat, wchodząc na kolejne, coraz to nowsze stopnie profesjonalizmu.
Systematycznie umacnialiśmy swoją pozycję na rynku ubezpieczeniowym. Zmiany legislacyjne, restrukturyzacja górnictwa i nawiązanie współpracy z kluczowymi partnerami pozwoliły nam na ekspansję poza branżę górniczą i systematyczne poszerzanie sieci Oddziałów.
Po wielu latach współpracy ze spółkami ubezpieczeniowymi funkcjonującymi na Górnym Śląsku przyszedł czas na zakończenie procesu scalania podmiotów ubezpieczeniowych branży górniczej.
Powołanie w 2012 roku spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA doprowadziło ten proces do końca.

Na chwilę obecną obsługujemy ponad 250 tys. klientów.
Są nimi klienci indywidualni, podmioty z branży górniczej, samorządy, uczelnie, duże, średnie oraz małe i przedsiębiorstwa.