Pracownicy

Zatrudniamy ponad 160 pracowników.

Wiemy, że jakość naszej firmy zależy od kadry pracowniczej i to na wszystkich jej płaszczyznach.
Wzrastamy nie tylko dzięki ludziom, ale przede wszystkim dla nich. Zapewniamy naszym pracownikom niezbędne narzędzia rozwoju poprzez szereg szkoleń podnoszących poziom wiedzy i kompetencji.

Od początku swojego istnienia mamy niebywałe szczęście skupiać wokół siebie ludzi, którzy oprócz wysokich kwalifikacji wiedzy i pasji stanowią nierzadko wybitne indywidualności. Ludzi, którzy potrafili i nadal potrafią pociągać za sobą innych, stając się dla nich inspiracją i motorem do działania.