Hestia Razem 2020

Program ubezpieczeniowy zabezpieczający życie i zdrowie, zarówno Twoje, jak i Twoich najbliższych Wysokie sumy ubezpieczenia i solidne zabezpieczenie finansowe. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 18 do 66 roku życia.

Korzyści

  • Brak karencji na zgon naturalny oraz osierocenie dziecka.
  • Świadczenie z tytułu zgonu naturalnego do 65 000 zł
  • Wysokie świadczenia z tyt. poważnego zachorowań- do 17 000 zł
  • Wysokie świadczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu   – do 700 zł
  • Świadczenie za 1% trwałego uszczerbku wskutek zawału lub krwotoku śródczaszkowego – do 600 zł
  • Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku ciąży/ porodu.
  • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową partnera życiowego
  • Składka już od 30,00 zł miesięcznie

OWU

materiał marketingowy