Maxi Ochrona

Kompleksowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Do programu mogą przystąpić osoby od 18 do 75 roku życia.

Korzyści

  • bardzo wysoka ochrona ubezpieczeniowa w razie śmierci w wyniku NW (100 tys. zł)
  • organizacja wizyty lekarza internisty lub pielęgniarki w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • organizacja transportu medycznego
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
  • uregulowanie podstawowych rachunków (woda, prąd czynsz, internet), w przypadku dłuższej hospitalizacji
  • pomoc specjalistów w przypadku zaistnienia różnego rodzaju awarii w domu
  • nielimitowany dostęp do infolinii podatkowej
  • pomoc w przypadku utraty dokumentów za granicą
  • składka tylko 9,90 zł miesięcznie

OWU

materiał marketingowy