Maxi Ochrona VIP

Kompleksowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pomocy specjalistów w przypadku powstania różnego rodzaju awarii wyposażenia domowego. Do programu mogą przystąpić osoby od 18 do 75 roku życia.

Korzyści

 • bardzo wysoka ochrona ubezpieczeniowa w razie śmierci w wyniku NW (250 tys. zł)
 • organizacja wizyty lekarza internisty lub pielęgniarki w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • organizacja transportu medycznego
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • uregulowanie podstawowych rachunków (woda, prąd czynsz, internet), w przypadku dłuższej hospitalizacji
 • pomoc specjalistów w przypadku zaistnienia różnego rodzaju awarii w domu
 • pokrycie kosztów poniesionych przez Bliskich w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku NW
 • dostępna krajowa i zagraniczna Druga Opinia Medyczna
 • zwrot utraconych środków w wyniku Nieautoryzowanych Transakcji Internetowych
 • nielimitowany dostęp do infolinii podatkowej
 • pomoc w przypadku utraty dokumentów za granicą
 • składka tylko 19,99 zł miesięcznie

OWU

materiał marketingowy