Reprezentacja Spółki


Siedziba:

ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice

Telefon:

32 401 99 17, 32 401 99 18

Strona internetowa:

www.gsusa.pl

E-mail:

biuro.zarzadu@gsusa.pl, gsu@gsusa.pl