Warta Rodzina

Program ubezpieczeniowy zapewniający kompleksową ochronę życia i zdrowia. Przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 67 roku życia, pragnących zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych, także dla osób posiadających znaczne zobowiązania finansowe.

Korzyści

  • Szeroki zakres ubezpieczenia
  • Zróżnicowane sumy ubezpieczenia i niskie składki
  • Stała składka niezależna od wieku ubezpieczonego
  • Możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
  • Wysokie świadczenia
Zgłaszanie świadczeń
  • W każdym Oddziale GSU
  • Poprzez stroną internetową www.warta.pl
  • Szczegółowych informacji o ofercie udzielają pracownicy Oddziałów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz tutaj