AXA Pomoc na raka

Ubezpieczenie skierowane dla osób, które nie ukończyły 50 roku życia i chcą zabezpieczyć się finansowo na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. Dostępne również w wariancie, gdzie ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego.

Korzyści

  • Wsparcie finansowe na każdym etapie leczenia choroby
  • Dostęp do lekarzy specjalistów oraz możliwość weryfikacji diagnozy przez światowego specjalistę
  • Miesięczne świadczenie pieniężne częściowo rekompensujące utratę dochodu
  • Dostęp do całodobowej infolinii medycznej oraz assistance
Zgłaszanie świadczeń:
  • W każdym Oddziale GSU
  • Za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu 22 575 92 83
  • Poprzez stroną internetową www.axa.pl

Szczegółowych informacji o ofercie udzielają pracownicy Oddziałów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz tutaj