AXA Moje Dziecko

Program skierowany dla rodziców, którzy pragną zapewnić ochronę ubezpieczeniową swoim dzieciom. Zapewnia wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu lub ciężkiego zachorowania dziecka. Ponadto gwarantuje dostęp do wizyt lekarskich, rehabilitacji i innych świadczeń.

Korzyści

  • Niska składka
  • Ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego do ukończenia 18 roku życia
  • Wsparcie finansowe w przypadku pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego
  • Dostęp do konsultacji medycznych i świadczeń opiekuńczych.
Zgłaszanie świadczeń:
  • W każdym Oddziale GSU
  • Za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu 22 575 92 83
  • Poprzez stroną internetową www.axa.pl
Szczegółowych informacji o ofercie udzielają pracownicy Oddziałów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz tutaj