Generali "Nestor"

Oferta dedykowana przede wszystkim dla osób starszych pragnących zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w trudnych sytuacjach życiowych lub poszerzyć swoje dotychczasowe ubezpieczenie. Górna granica wieku wstępu do ubezpieczenia to nieukończone 71 lat.

Korzyści

  • Dożywotnia odpowiedzialność
  • Szeroki zakres świadczeń
  • Niska składka niezależna od wieku ubezpieczonego
  • Brak badań medycznych w momencie przystąpienia do ubezpieczenia
  • Gwarancja niezmienności składki
  • Dodatkowe wsparcie w postaci pakietu pomoc medyczna
Zgłaszanie świadczeń
  • W każdym Oddziale GSU
  • Poprzez stroną internetową www.generali.pl
  • Szczegółowych informacji o ofercie udzielają pracownicy Oddziałów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz tutaj