Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie, które w podstawowym zakresie chroni budynki (lub ich części w przypadku mieszkań własnościowych), wyposażenie stałe i ruchome przed kradzieżą z włamaniem, ogniem i innymi zdarzeniami losowymi (określone w OWU, najczęściej: deszcz nawalny, powódź, huragan, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, piorun, wybuch, upadek pojazdu powietrznego). Podstawowy wariant ubezpieczenia można rozszerzyć o opcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie od kradzieży lub rabunku gotówki. Na rynku dostępne są również ubezpieczenia typu all risk o najszerszym zakresie ochrony. W przypadku takiego ubezpieczenia towarzystwo odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych nawet tych, których nie można przewidzieć. Wyjątkiem są te jednoznacznie wykluczone w OWU.