PZU Życie SA Cztery Pory Życia

Program ubezpieczeniowy o bardzo szerokim zakresie ubezpieczenia dla osób, które nie ukończyły 69 roku życia, pragnących zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby dorosłe ceniące markę PZU, poszukujące pracy, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Korzyści

  • Szeroki zakres ubezpieczenia
  • Zróżnicowane sumy ubezpieczenia i niskie składki
  • Brak badań medycznych, ankiety zdrowotnej i zawodowej w momencie przystąpienia do ubezpieczenia
  • Bogata oferta ubezpieczeń dodatkowych np. leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne, ciężkie choroby, operacje chirurgiczne i inne
  • Możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
  • Stała składka niezależna od wieku klienta
  • Szybka wypłata świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego i spadkowego

Zgłaszanie świadczeń:

  • W każdym Oddziale GSU
  • W każdej jednostce PZU Życie
  • Poprzez stroną internetową www.pzu.pl
Szczegółowych informacji o ofercie udzielają pracownicy Oddziałów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz tutaj