Zarząd Spółki informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku został powołany inspektor ochrony danych osobowych w osobie pani Agnieszki Błażyca-Smętek. Z inspektorem można się skontaktować pod adresem iod.gsusa@gsu.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.