AXA Pomoc na raka

Ubezpieczenie skierowane dla osób, które nie ukończyły 50 roku życia i chcą zabezpieczyć się finansowo na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej. Dostępne również w wariancie, gdzie ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego.

Korzyści

  • wsparcie finansowe na każdym etapie leczenia choroby
  • dostęp do lekarzy specjalistów oraz możliwość weryfikacji diagnozy przez światowego specjalistę
  • miesięczne świadczenie pieniężne częściowo rekompensujące utratę dochodu
  • dostęp do całodobowej infolinii medycznej oraz assistance

Wsparcie przy zgłaszaniu szkody:

  • w każdym Oddziale GSU
  • za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu 22 575 92 83
  • poprzez stroną internetową www.axa.pl

Skontaktuj się z nami lub odwiedź jeden z naszych Oddziałów GSU, a otrzymasz szczegółowe informacje.

OWU