TUnŻ „WARTA” S.A.Realizując obowiązek ustawowy TUnŻ WARTA S.A. informuje, że skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane do TUnŻ Warta S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 02-304 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUnŻ Warta S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu . TUnŻ Warta S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl; TUnŻ Warta S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Do przeglądania plików PDF polecamy program Adobe Reader
Powyższe materiały nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wstecz