Kalendarz


« Październik 2017 »
Pn Wt Śr Czw Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

O Nas

Charakterystyka spółki

GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Jana Pawła II 2 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000211288 i powstała z przekształcenia, Gliwickiej Spółki Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. założonej w 1994 roku przez Gliwicką Spółkę Węglową S.A., w celu kompleksowej obsługi ubezpieczeń majątkowo – osobowych w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.

GSU S.A. jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. (DzU 2003 nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami). Posiada wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11116848/A, polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego na sumy gwarancyjne wymagane prawem. Spółka ma zawarte umowy agencyjne z dziesięcioma głównymi zakładami ubezpieczeń działającymi na rynku polskim.

Podstawowe dane:

  • NIP 631-10-08-975
  • REGON 272347678
  • Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
  • Strona internetowa www.gsusa.pl
  • e-mail gsu@gsusa.pl
  • PKD 66.22.Z ( Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych )
Struktura właścicielska GSU S.A.
Nazwa wspólnika lub akcjonariusza, adres Ilość udziałów lub akcji (liczba głosów) Udział % Wartość nominalna posiadanego pakietu Rodzaj posiadanych udziałów lub akcji Rodzaj przyznanych praw osobistych
Holding KW Sp. z o.o., 40-039 Katowice ul Powstańców 30 489.500 100 4.895.000,00 zł akcje imienne zwykłe A00001 do A50000, akcje imienne zwykła B00001 do B439500 brak